Informacja

Sprawy wziązane z serwerami Minecraft (tj. ShrekMC, PhantomCraft) nie są tu rozpatrywane.