Gdzie znajdę Regulamin serwera ShrekMC?

Aktualny Regulamin ShrekMC można znaleźć na stronie:

https://get.pyrko.pl/pdf/shrekmc/regulamin-shrekmc-09-07-2020.pdf